ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «ORGANIC CLUB»

Дані Правила визначають умови участі в Програмі лояльності «Organic Club» («Картка Органік Клаб»), яка проводиться на території України в мережі магазинів «Organic Club» (далі – «Місце проведення Програми»), та використання мобільного додатку «Organic Club Ukraine»

1. Терміни й визначення

«Програма» – Програма лояльності «Organic Club Card», яка є комплексом дій і заходів, що надають Учасникові можливість одержувати й використовувати персональні Спеціальні пропозиції при купівлі Учасником товарів у Місці проведення Програми.

«Виконавець Програми» – «Organic Club», що володіє усіма правами на управління й розвиток Програми та мобільного додатку «Organic Club Ukraine».

«Мобільний додаток» – програмне рішення, створене Виконавцем для інформаційної підтримки Учасників Програми та розміщене в каталозі додатків App Store і Google Play під відповідною назвою.

«Учасник Програми» / «Учасник» – фізична особа, тримач Картки, яка досягла 18-річного віку, яка є споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів», надала свою згоду на участь у Програмі шляхом заповнення та підписання Анкети в паперовому вигляді або шляхом заповнення та збереження реєстраційної форми на веб-сторінці Програми або у мобільному додатку «OrganicClub Ukraine» та немає будь-яких обмежень щодо такої участі, однозначно погодилась та приєдналась до Правил Програми.

«Правила Програми» – дані Правила, що надаються для ознайомлення кожному Учасникові шляхом розміщення на сайті Програми, в мобільному додатку, та які визначають обсяг прав і обов'язків Виконавця й Учасника при участі в Програмі.

«Анкета» – паперова реєстраційна форма, яка видається Учасникові для заповнення в Місці проведення Програми, або електронна реєстраційна форма, яка розміщена на веб-сторінці Програми та в мобільному додатку Виконавця, заповнення якої є заявою особи, що підтверджує бажання стати Учасником Програми, її згодою з усіма Правилами Програми й згодою на зберігання, обробку й використання Виконавцем будь-яких даних Учасника (як персональних, так і загальнодоступних), що знаходяться в Анкеті, на умовах даної Програми.

«Картка» – пластикова Картка, яка видається Учасникові за бажанням на умовах даної Програми після заповнення Анкети та яка має унікальний у рамках Програми номер, необхідний для ідентифікації Учасника. Ідентифікатором Учасника також вважається унікальний код, розміщений у мобільному додатку Виконавця у розділі Особистий кабінет, який генерується після заповнення реєстраційної форми в мобільному додатку Виконавця.

«Рахунок у Програмі» («Рахунок Учасника») – сукупність різних даних у базі даних Виконавця, що містять інформацію про Учасника та його поточну суму витрат з моменту підключення до Програми.

«Рівень картки Учасника» («Рівень») – статус картки, що призначається в залежності від витрат Учасника протягом одного календарного року з моменту підключення Учасника до Програми.

«Веб-сторінка Програми» – Інтернет-сторінка, що знаходиться за адресою www.organicclub.es , за допомогою якого здійснюється реєстрація в Програмі та надаються додаткові сервіси у рамках Програми. «Інформаційний центр Програми» – основні засоби інформаційної підтримки Учасників, а саме Веб-сторінка Програми та телефон «гарячої лінії» +38 (050) 199-97-37. На дзвінки за вказаним номером діють тарифи відповідно до тарифів оператора зв’язку.

«Спеціальна персональна пропозиція» – заохочення, економії, та/або інші рекламні заходи, якими можуть скористатись лише Учасники Програми, з урахуванням обмежень та умов, які встановлюються Виконавцем Програми.

«Місце проведення Програми» – магазини «Organic Club», розташовані за адресами: 
м. Київ,
Пр-т Броварський 5-и
м. Суми, вул.  
м. Харків, вул.

«QR-код з Мобільного додатку» - дані про Учасника Програми, які знаходяться в Мобільному додатку в Розділі Мій кабінет і які дозволяють ідентифікувати Учасника, накопичити покупки на Рахунок у Програмі та застосувати відповідні Спеціальні персональні пропозиції

«Сума накопичених покупок» - умовні одиниці, що нараховуються на Рахунок Учасника при здійсненні ним купівлі товарів, які реалізуються у рамках Програми, а також за виконання певних дій у рамках спеціальних персональних пропозицій і акцій Програми.

2. Реєстрація Учасника й одержання Картки

2.1. Заповнивши Анкету або зареєструвавшись в електронній реєстраційній формі, яка розміщена на веб-сторінці Програми та в мобільному додатку Виконавця, Учасник підтверджує, що він ознайомився та погодився з даними Правилами участі в Програмі й зобов'язується їх виконувати.

2.2. Учасник при заповненні Анкети або в електронній реєстраційній формі обов’язково має вказати електронну адресу, П.І.Б, дату народження.

2.3. Паперові Анкети приймаються до реєстрації у Програмі лише у разі, якщо повністю заповненні обов’язкові поля та підписані Учасником.

2.4. Паперова анкета вважається дійсною та може бути зареєстрована в Програмі тільки за наявності підпису Учасника.

2.5. Учасник може отримати Картку й одержати відповідний Рахунок у Програмі: за 100 грн. - "Карта клієнта" і и за 2000 грн. - "Бізнес карта"

2.6. Кожен Учасник Програми може зареєструвати на своє ім’я лише одну Картку.

2.7. На одну електронну адресу може бути зареєстрована лише одна Картка.

2.8. Якщо при реєстрації Картки Учасник програми зазначив недійсну електронну адресу, Виконавець Програми має право заблокувати її без повідомлення Учасника.

2.9. Картка є власністю Виконавця і надається Учасникові на Період проведення Програми.

2.10. Працівники Виконавця можуть брати участь у Програмі на загальних підставах, дотримуючись даних Правил.

3. Участь у Програмі

3.1. В Програмі Існує 3 рівні:

3.1.1. «Карта клієнта», яка дає можливість здійснювати покупки в магазинах «OrganicClub» з 10% знижкою.

3.1.2. «Бізнес карта», яка можливість здійснювати покупки в магазинах «OrganicClub» з 10% знижкою, а також отримувати винагороду у розмірі 5% від кожної покупки клієнтів, які зареєструвалися за рекомендацією Учасника в програмі лояльності «OrganicClub» на 3-х рівнях.

3.1.3. "Міні бізнес карта", яка можливість здійснювати покупки в магазинах «OrganicClub» з 10% знижкою, а також отримувати винагороду у розмірі 5% від кожної покупки клієнтів, які зареєструвалися за рекомендацією Учасника в програмі лояльності «OrganicClub» на першому рівні.

3.1.3. Відповідно до кожного рівня Учасники мають наступні переваги:

назва карти:

«Карта клієнта»

«Бізнес карта»

«Міні бізнес»

Персональні спеціальні пропозиції на вибрані категорії товару

10%

10%

10%

Винагорода за покупки іншими учасниками програми лояльності

не доступно

5% на 3-х рівнях

5% на першому рівні

Дегустації та спеціальні заходи від Виконавця

доступні тільки масові заходи

доступні ексклюзивні та закриті заходи за спеціальним запрошенням

доступні тільки масові заходи

і таке інше.

4. Персональні спеціальні пропозиції

4.1. Персональні спеціальні пропозиції діють у Місцях Проведення Програми за встановленими Виконавцем умовами: на чітко вказаний в Мобільному додатку асортимент товарів з обмеженим строком дії:

4.2. Виконавець має право змінювати умови спеціальних персональних пропозицій на власний розсуд без попередження Учасника Програми

4.3. Спеціальні персональні пропозиції діють тільки за пред’явленням Учасником власної Карти або QR-коду з Мобільного Додатку в Місцях проведення Програми. У разі, якщо Учасник Програми не має можливості пред’явити власну Картку або QR-код з Мобільного Додатку в Місцях проведення Програми, Учасник має право назвати своє прізвище та ім’я для накопичення покупки на Рахунок Програми, проте в такому випадку персональна спеціальна пропозиція буде не дійсною для Учасника.

4.4. Виконавець залишає за собою право обмежувати перелік товарів, при придбанні якого спеціальні персональні пропозиції не розповсюджуються. Перелік товарів, на які не розповсюджується спеціальні персональні пропозиції, зазначений у Місцях проведення програми у Куточку споживача.

4.5. Cпеціальні персональні пропозиції на їжу та аксесуари сумуються з усіма поточними пропозиціями в Місцях проведення Програми, якщо інше не передбачено Виконавцем та не зазначено в Мобільному додатку.

5. Припинення участі у Програмі та блокування Картки

5.1. Виконавець Програми має право припинити участь у Програмі будь-якого її Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом вилучення Картки, блокування Картки та Рахунку, анулювання усіх накопичень у випадках, якщо Учасник:

5.1.1. Порушує умови даних Правил й/або інші угоди між Учасником і Виконавцем;

5.1.2. Надає Виконавцю Програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

5.1.3. Якщо Учасник скористався спеціальною пропозицією щодо подарунку більше 1 разу під час строку її дії, Виконавець програми має право відключити дану спеціальну пропозицію від картки Учасника та/або заблокувати Картку на власний розсуд без попередження Учасника Програми;

5.1.4. Бере участь у схемах «шахрайства» в рамках дії будь-яких елементів Програми (факти «шахрайства/недобросовісних дій із Карткою» визначаються одноособово Виконавцем та не підлягають оскарженню). Наприклад, передає Картку Учасникам, яким не призначена Спеціальна Пропозиція тощо;

5.1.5. Відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

5.2. У випадку втрати Картки Учаснику необхідно звернутися до Інформаційного центру Програми чи у Місце проведення Програми для блокування Картки, повідомити прізвище, ім’я, по батькові власника втраченої Картки та отримати нову. Нова Картка буде дійсна для накопичення та використання персональних спеціальних пропозицій тільки на наступний день після її отримання Учасником, якщо технічні можливості дозволяють це зробити на момент отримання Картки Учасником.

5.3. Картка, щодо якої надійшло повідомлення про її втрату блокується Виконавцем. Можливість подальшого використання вирішується за погодженням з Виконавцем Програми.

5.4. Якщо Картка або Мобільний додаток не використовується Учасником у Місцях проведення програми 3 роки і більше, Виконавець має право заблокувати Картку без повідомлення Учасника. У разі блокування картки з даної причини участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, персональні дані Учасника знищуються.

5.5. Учасник має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, надіславши Виконавцю письмове повідомлення у довільній формі на поштову адресу Виконавця щодо припинення участі, указавши у ньому номер Картки або електрону адресу, яка була вказана в електронній реєстраційній формі, яка розміщена на веб-сторінці Програми або в мобільному додатку Виконавця. Після отримання Виконавцем такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, персональні дані Учасника знищуються.

6. Нарахування покупок на Рахунок Учасник

6.1. Для зарахування покупок на Рахунок Учасник при здійсненні ним покупки та для участі у спеціальних пропозиціях, що доступні тільки Учасникам, Учасник зобов’язаний застосувати свою Картку або QR-код з Мобільного додатку під час здійснення покупки.

6.2. Для участі у спеціальних персональних пропозиціях, що доступні тільки Учасникам, Учасник зобов’язаний застосувати свою Картку під час здійснення покупки (пластикову) чи QR-код з Мобільного додатку Виконавця. Будь-які інші носії інформації не можуть бути використані для підтвердження номеру Картки Учасника.

6.3. Покупки нараховуються на Рахунок Учасника шляхом перерахунку загальної суми грошових коштів, витрачених на придбання товару в Місцях проведення Програми після урахування усіх економій, відповідно до такої пропорції:

6.3.1. 1 гривня, витрачена на придбання товару у рамках Програми, дорівнює 1 одиниці Суми накопичених покупок на Рахунку Учасника. Округлення копійок завжди проводиться до цілих чисел до меншого значення.

6.4. Нарахування суми покупок на Рахунок Учасника відбувається одразу ж при здійсненні ним покупки з використанням Картки.

6.5. Сума покупок накопичуються впродовж всього Періоду проведення Програми.

6.6. Нарахування Суми покупок здійснюється при будь-якому способі оплати (готівкою, кредитною карткою та ін.), доступному в Місці проведення Програми.

6.7. Документом, що підтверджує обов’язок Виконавця зарахувати суму покупки на Рахунок Учасника, є оригінал касового чека Учасника і Картка, які були використані під час купівлі товару за вказаним касовим чеком. Або оригінал касового чека Учасника і електрона адреса, яка була вказана в електронній реєстраційній формі, яка розміщена на веб-сторінці Програми та в мобільному додатку Виконавця.

6.8. Сума покупок зараховуються на Рахунок Учасника в момент купівлі товарів у рамках Програми й/або виконання Учасником певних дій у рамках спеціальних персональних пропозицій і акцій Програми, якщо для цього є всі необхідні технічні можливості (присутній Інтернет-зв’язок каси Місця проведення Програми з центральною базою даних Виконавця).

6.9. У випадку відсутності Інтернет-зв’язку під час здійснення покупки із застосуванням Картки або QR-код Мобільного додатку, Учасник отримує касовий чек, в якому у розділі «Сума покупки» буде визначено Сума накопичених покупок, що повинна бути нарахована за дану покупку протягом 7 робочих днів.

6.10. У випадку не звернення Учасника до Виконавця щодо зарахування Суми накопичених покупок на його Рахунок, Виконавець не несе жодної відповідальності щодо зарахування суми покупки за касовим чеком, здійсненої із застосуванням Картки або QR-код Мобільного додатку, під час відсутності Інтернет-зв’язку.

6.11. У випадку здійснення реалізації товарів без застосування реєстраторів розрахункових операцій/касових апаратів (у випадку відсутності електроенергії та інших збоїв у роботі касового обладнання) нарахування суми покупок не здійснюється.

6.12. Виконавець має право впроваджувати будь-які інші додаткові підстави (пропозиції) для нарахування суми покупок або спеціальні пропозиції для Учасників Програми, шляхом розміщення інформації про такі підстави (пропозиції) у місцях проведення Програми та(або) рекламно-інформаційних матеріалах Виконавця, а також у Мобільному додатку Виконавця.

6.13. Строк дії Суми накопичених покупок на Рахунку Програми становить 1 календарний рік з дати їх зарахування на Рахунок Учасника. Строк дії Суми накопичених покупок можна перевірити за телефоном Інформаційного центру Програми та/або на Веб-сторінці Програми та на відповідній сторінці у Мобільному додатку Виконавця.

6.14. Після закінчення строку дії Суми накопичених покупок вони або анулюються, або продовжують накопичуватись в залежності від Рівня, на якому перебуває Учасник (див. пп. 3.16 та 3.1.7).

6.15. Строк Суми накопичених покупок може бути припинений достроково у разі закінчення періоду проведення Програми.

6.16. Сума накопичених покупок призначена виключно для визначення рівня Картки Учасника, не можуть бути використані для отримання будь-яких додаткових вигод.

6.17. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки Учасника.

6.18. У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, Виконавець повертає Учасникові вартість товару, яка була фактично сплачена Учасником у гривневому еквіваленті. Виконавець має право списати з Рахунку Учасника Суму накопичених покупок, зарахованих при купівлі товару, що повертається.

6.19. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд нараховувати/списувати Суму накопичених покупок з Рахунку Учасника у тому випадку і у тій кількості, яка була нарахована/списана помилково.

7. Згода на обробку персональних даних

7.1. Беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його номер телефону та/або на адресу електронної пошти, що зазначені в Анкеті, новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Виконавця

7.2. Учасник може дізнатися про перелік Місць проведення Програми та про умови спеціальних пропозицій, доступних тільки для Учасників Програми, за допомогою Інформаційного центру Програми, та/або на Веб-сторінці Програми, у Мобільному додатку Виконавця.

7.3. Учасник має можливість перевірити Суму накопичених покупок на Рахунку Програми і термін їх дії, зателефонувавши на номер лінії Інформаційного центру Програми й назвавши номер своєї Картки, або перевірити стан Рахунку на Веб-сторінці Програми чи у Мобільному додатку Виконавця у розділі Мій кабінет.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними у Анкеті контактної інформації.

8. Згода на обробку персональних даних

8.1. Учасник шляхом вільного та жодним чином необмеженого волевиявлення, надає згоду Виконавцю («OrganicClub»), на обробку своїх персональних даних у Базі даних Виконавця «Учасники програм лояльності», добровільно наданих при заповненні Анкети (в паперовому або в електронному вигляді), у тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, вік (дата народження), стать, сімейний стан, склад сім’ї (стать дитини, дата народження), місце реєстрації (місце проживання); номери телефонів (номери домашнього і мобільного телефонів), адреса електронної пошти, зображення на фото-, відеоплівці та інших носіях, у разі їх добровільного надання Учасником, будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Учасником, а також інформацію про здійснені за допомогою Картки покупки, згідно з метою їх обробки, визначеної цим розділом Правил, та на інших умовах даного розділу Правил. Дані можуть оброблятись у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Бази персональних даних «Учасники програм лояльності». 
Учасник зобов’язується надавати точні та правдиві відомості про себе, а також своєчасно повідомляти Виконавця про зміни, що стосуються наданих відомостей.

8.2. Володілець персональних даних: 
«Organic Club», місцезнаходження: Україна, м. Київ, Броварский проспект, 5-и.

8.2.1 База даних - «Учасники програм лояльності» (надалі – «База»).

8.3. Мета та цілі обробки персональних даних у Базі:

Цим Учасник повідомляється та надає згоду на те, що його персональні дані обробляються Виконавцем з метою надання Виконавцю можливості краще зрозуміти потреби споживачів, а також реалізації відносин між Сторонами з ціллю: 
1) здійснення рекламної та маркетингової діяльності (включаючи, але не обмежуючись, такі дії, як направлення інформаційних та/або рекламних повідомлень про акції чи спеціальні пропозиції шляхом електронної, кур’єрської або поштової розсилки, направлення смс або голосових повідомлень, пуш-повідомлень з Мобільного додатку тощо); 
2) надання Учасникам найповніших відомостей про спеціальні пропозиції у рамках Програми, покращення якості послуг та товарів, що пропонуються Учасникам, а також з метою реалізації Програми, створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних та/або інших аналогічних цілях; 
3) забезпечення відносин у сфері захисту прав споживачів; 
4) реалізації договірних відносин; 
5) інші аналогічні переліченим вище цілі.

8.4. Цим Учасник повідомляється та надає Виконавцю згоду на вчинення з персональними даними Учасника нижченаведених дій (у тому числі працівниками Виконавця в межах виконання ними своїх трудових обов’язків): 
1) збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети та цілей обробки персональних даних, що зазначені у пункті 8.2 даного розділу Правил; 
2) обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, збирання, одержання, реєстрацію, накопичення, систематизацію, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну, поновлення), використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача, у тому числі, передача розпорядникам персональних даних та третім особам, яких визначає Виконавець самостійно, включаючи передачу іноземним суб'єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, та транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам на розсуд Виконавця, за умов забезпечення належного захисту персональних даних. Учасник погоджується з тим, що Виконавець не зобов’язаний повідомляти Учасника про таку передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних а також будь-які інші дії або сукупність дій, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети та цілей їх обробки, включаючи обробку у внутрішніх та / або корпоративних системах, ресурсах, програмах, базах Виконавця, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем; 
внесення змін до персональних даних Учасника за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, у порядку, передбаченому чинним законодавством 1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 
3) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 
4) на доступ до своїх персональних даних; 
5) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; 
6) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 
7) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 
8) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 
9) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду; 
10) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 
11) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 
12) відкликати згоду на обробку персональних даних; 
13) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 
14) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

8.5. Цим Учасник повідомляється про його (її) права, як суб’єкта персональних даних 
Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Учасник, як Суб'єкт ПД має право: Доступ до ПД Учасника надається третім особам у порядку, передбаченому внутрішніми документами Виконавця, за умови, якщо надання такого доступу є необхідним для реалізації мети обробки ПД, зазначеної в пункті 9.3 даного розділу Правил.

8.6. Строк дії Згоди 
Згода, надана Учасником на визначених вище умовах діє протягом невизначеного строку, та який є не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та мети, визначеної даним розділом Правил.

8.7. Інші умови

8.7.1. Виконавець рекомендує Учасникам у випадку зміни персональних даних Учасника вчасно вносити відповідні зміни до розділу «Моя анкета» на Сайті Виконавця чи у Мобільному додатку Виконавця в Моєму кабінеті, або заповнити паперову анкету з оновленими даними в Місцях проведення Програми.

8.7.2. Момент передання підписаної Анкети в паперовому вигляді представнику Виконавця та/або момент збереження Учасником своїх персональних даних в реєстраційній формі на Сайті Виконавця чи у Мобільному додатку Виконавця збігається з моментом включення його персональних даних до Бази та початку обробки його персональних даних.

8.7.3. Підписуючи Анкету в паперовому вигляді та/або зберігаючи свої персональні дані в реєстраційній формі на Сайті Програми чи у Мобільному додатку Виконавця, Учасник підтверджує, що він уважно ознайомився з правилами цієї Програми, а також письмово повідомлений Виконавцем про включення його персональних даних до Бази на умовах даного розділу Правил, а також про склад та зміст зібраних персональних даних, права Учасника, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету та цілі збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані*. 
* Під особами, яким передаються персональні дані Учасника, розуміються Розпорядники бази персональних даних «Учасники програм лояльності» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Розпорядниками бази персональних даних «Учасники програм лояльності» є: 
- «
OrganicClub», місценаходження: м.Київ, Броварський проспект, 5-и 

9. Додаткові умови

9.1. При розрахунках з Учасником Виконавець має право тимчасово відмовити Учасникові в нарахуванні Суми накопичених покупок або використанні спеціальних персональних пропозицій у випадку відсутності на момент звернення Учасника технічної або іншої можливості для цього.

9.2. Виконавець гарантує, що під час обробки персональних даних Учасника він буде дотримуватися положень даних Правил та норм чинного законодавства України. У зв’язку з цим Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із даними умовами Програми.

9.3. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник надає однозначну згоду на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені та фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без обмеження території і строків такого використання. Таке використання не компенсується (не оплачується) Виконавцем або третіми особами.

9.4. Виконавець залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі на власний розсуд без будь-яких негативних наслідків для себе

9.5. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила.

9.6. Повідомлення про призупинення або припинення дії Програми, а також про зміну Правил Програми вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщено на Сайті Програми, в Мобільному додатку та/або у Місцях проведення Програми та/або направлене Учасникові на зазначену в Анкеті адресу електронної пошти. При цьому Виконавець не зобов’язується повідомляти про зміни шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти Учасника.

9.7. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд приймати рішення про призначення додаткових спеціальних персональних пропозицій для Учасників Програми.

9.8. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем. Рішення Виконавця є остаточним та оскарженню не підлягає. Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або доступ до Інтернет, збої в роботі обладнання, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Виконавця обставини.

10. Контактні дані Виконавця

«Organic Club» знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, Броварский проспект, 5-и, тел.: +38 (050) 199-97-37, еmail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Наш адрес

г. Киев, ул. Воскресенская, 8.

Позвоните нам

mts+38 (050) 199-97-37

kst+38 (067) 844-69-07

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

График работы

Пн - Пт: 10:00 - 19:00
Суббота: 10:00 - 15:00

Официальные правила 

Программа лояльности "Organic Club"